Teorie kydání hnoje aneb od maglajzu k postýlce

02.10.2020

Vítám vás u prvního článku v kategorii Výuka. Tématem číslo jedna dnes bude kydání (neboli místování) boxů. Proč? Protože ať chceme nebo ne, uklízení pokladů od našich čtyřnohých miláčků se nevyhneme, a to ani v případě, že investujeme do ustájení za tisíce ve stájích, kde slunce nikdy nezapadá a tráva je věčně zelená. Hnůj provází koňáky od malých po velké po značnou část života, mnozí z nás oprávněně tvrdí, že jestli existuje něco, co u koní opravdu umíme, je to právě kydání. Všichni jsme si také prošli experimentováním, jak si práci ulehčit, vybírali jsme různé druhy nářadí, koleček, podestýlky.. a nakonec všichni dojdeme k tomu, že co funguje staletí, bude fungovat i dnes - vidle, lopata, koště, kolečko, sláma, piliny. Pojďme se tedy nejprve podívat na to, k čemu a co je vhodné a potřeba.

Toto jsou nejklasičtější čtyřzubé vidle. Bude te je používat opravdu často. Jejich smysl spočívá v prostorách mezi zuby, kterými koňský koblížek snadno propadne a vy můžete na hromádku odložit čistou slámu. Existují také vidle třízubé, takzvané senovky, kterými se velmi dobře přenáší velké množství sena najednou. Vidle používáte při kydání právě k výše zmíněnému oddělení špinavého od čistého, a to v případě boxu stlaného slámou. Proč jsou nevhodné na pilinové boxy snad každému dojde. Jejich druhou funkcí je nabrání špinavé a mokré slámy z podlahy boxu a také z hromady, kterou máte přeházet (do kontejneru, na vozík, do kolečka). Samosebou s nimi nelze vybrat všechno, k tomu slouží další nástroj v pořadí..


Lopata. Další z vašich pomocníků na cestě za čistým boxem. Lopata slouží k vybrání velkých nerozťapaných koblížků a k dočistění boxu. Stáhnete s ní špinavé zbytky podestýlky na jednu hromadu, stejně jako je ideální pro přeházení zbytků hromady, které už propadají vidlemi. Využívá se při kydání jak slámových, tak pilinových boxů. Lze buď lopatu pod maglajz podhodit, nebo si nohou či jiným nástrojem na lopatu maglajz nahrnout. Při vybírání výběhů se hodí pomoc druhého člověka, který vám vše potřebné nahrne a vy nemusíte kolem lopaty tancovat.

Ač to tak nevypadá, toto jsou také vidle. Přesněji vidle místovací, jinak řečené místovačky. Jejich smysl života tkví ve schopnosti oddělit koňský koblížek od sypkého podkladu. Najdete je nejčastěji opřené u jízdáren, kdy majitelé nechtějí, aby se společně s koblížky vyvážel i písek, a také jsou nutné k místování boxů stlaných pilinami. Mohou být plastové (moc toho nevydrží) i kovové, které naleznete třeba mezi naším nářadím. Důležité je naučit se s nimi manipulovat - buď si to, co naberete, vyhodíte do vzduchu, kdy piliny či písek propadnou a na místovačkách zůstanou jen čisté koblížky, nebo s nimi třepete zleva doprava otáčením násady (efekt obdobný).

Tímto jsme si prošli základní náčiní potřebné ke kydání, kolečno snad není nutno představovat. Jak vidíte, nikde tu není ani slovo o hrabičkách, které opravdu neslouží k místování boxů. Jejich místo je maximálně při nahrnování hnoje na lopatu, či při rozhrabování čisté(!!!!) podestýlky. Proto koho uvidím u nás kydat hráběmi, pravděpodobně o něj už přerazím násadu. Proč? Protože pokud se snažíte oddělit tímto nástrojem čisté od špinavého, nutně se vám čisté zašpiní. Nelze se tomu vyhnout. Tudíž z původně vcelku slušně kydatelného boxu uděláte směs hnoje, kterou bude těžké znovu přebrat, a odpad po kydání se mnohonásobně zvětší. Dále se budeme ve článku věnovat praktickému kydání našich boxů.

Mohli jste si všimnout, že jsme přešli na stlaní pilinami i slámou zároveň. Tato varianta má jedno obrovské plus, a tou je úspora. Zejména drahé slámy, piliny jako odpadní materiál lze sehnat poměrně za pusinku. Principem je, že pod vrstvou slámy se nachází vrstva pilin (tím nemyslím dvě lopaty, ale minimálně jedny plná kolečka). Moč proteče slámou, která zůstává téměř netknutá, a vsaje se do relativně malého množství pilin. Tudíž odházíte slámu, vyberete mokré piliny a hotovo. Nevýhodou jsou ale zvýšené nároky na schopnosti kydače a časová náročnost. Pojďme se tedy podívat na praktické ukázky..

Pokud máte štěstí a kydal před vámi někdo schopný, přijdete do boxu, který vypadá přibližně takto. Někde pod slámou jsou poschovávané hromádky koblížků, mnohdy je box od koní rozrotovaný (smíchaný). Prvním krokem je zamést! Do boxu nametete zpět čistou vytahanou slámu z uličky. Pak si vyberete pár míst po stranách boxu, kam budete odkládat čistou slámu na hromadu. Vezmete vidle a všechnu čistou slámu odhážete ke stranám (výhodou vidlí je, že podle váhy poznáte, která místa jsou mokrá a která ne).

Pokud vše provedete správně, dostanete se k tomuto výsledku. Po stranách vidíte hromady čisté slámy, uprostřed zůstaly piliny se zbytkovým množstvím slámy. Pokud chcete slámu probrat úplně, postupujte podle podle následujícího obrázku a využijte místovaček.

Po použití místovacích vidlí se dostanete přibližně k tomuto výsledku:

V následujícím kroku využijeme lopatu, kterou si uděláme uprostřed boxu hromádku čistých pilin. Koňské bobky, které jsou zamíchané do pilin, mají tu výhodu, že na ně působí větší gravitační síla než na piliny, proto vám při dostatečně velké kupičce pilin budou sklouzávat na zem a snadno je pak vyberete. Povšimněte si prosím, že stále pracujeme jen s čistou podestýlkou, vlastní kydání teprve následuje. Mokré piliny necháme ležet tak, jak jsou.

Na obrázku výše vidíte, jak vypadají suché a mokré piliny. Mokré, opakuji, nechte ležet.

Takto vypadá kupička suchých pilin v porovnání s mokrým zbytkem. A to je vlastně jediný odpad z boxu, který budete vyvážet pryč. :)

Podlahu našich boxů tvoří gumy, proto je potřeba jim věnovat patřičnou pozornost. Je potřeba je nadzvednout a vybrat mokrou podestýlku. Není jí tam málo.. Je třeba také gumy rovnat, mají tendenci se pohybovat, a čím více prostoru mezi nimi vzniká, tím více bordelu vleze pod ně. Nevyhneme se tomu, můžeme však častou kontrolou a úpravami minimalizovat následky zanedbání. :)

Červená barva pilin je normální, dochází totiž k chemické reakci s koňskou močí. Nejedná se o krev a není důvod panikařit! Box je potřeba také nechat vyschnout. Tak jak je teď jej chvíli necháte, odvezete si zatím hnůj nebo přejdete k dalším boxům. Málem bych zapomněla, v pilinách se také nachází větší součásti koblížků, ty je vhodné vybrat takto:

Přehazování hnoje pryč (na kolečko, sklopku) - idálně začít vidlemi, co dál nepůjde, tak lopatou. Nenadřete se tolik, jako když budete celou hromadu tahat lopatou. Názorně na dalších obrázcích:

Po vašem zásahu by boxy měly vypadat takto (ideál bez koz, ale co se dá dělat..):

Za povšimnutí stojí zametení. Po kydání má být všude čisto. Nejen podlaha v boxech, ale i stájová ulička. Nejdůležitější - pokud se vozí čistá podestýlka, je všude uklizeno. Vaše práce tímto nekončí, je důležité boxy správně podestlat. Podestýlku vozíme výhradně v našem velkém, černém, plastovém, nestojícím (...) kolečku. Nejdříve se začíná pilinami. Ty, které jsou v boxu, rozhrneme rovnoměrně na místa, kam koně nejčastěji vykonávají svou potřebu (poznáte podle mokrých fleků na podlaze). Předejdete tím ničení čistých pilin. U každého boxu je toto jiné, mění se i chování koní, proto se vždy řiďte aktuální situací. Následně dovezete nové piliny, kterými pokryjete ostatní místa. Není nutné piliny dávat do boků, spíše vytvořte plochu uprostřed boxu, do které bude koni pohodlné si lehnout. Mělo by to vypadat přibližně takto:

Box, který je takto nastlaný, nebyl původně pilinami stlaný vůbec, proto vidíme jen čistou novou podestýlku. Koně navíc využívají více zadní část boxu, proto se vpředu piliny nenachází. Osobně bych si teď vynadala, a navezla pilin větší množství, druhý den jsem totiž zjistila, že toto nestačilo.

Teď přejdeme ke stlaní slámy. Všechny kupičky rozprostřete na piliny tak, aby byla použitá sláma co nejvíce vzadu. Není nutné dávat jí mnoho do rohů a do prostor mezi předěly boxů, tam si kůň nelehá a slámu tam nepotřebuje. Do přední části boxu pak navezete maximálně kolečko nové čisté slámy tak, aby byly linie staré a nové slámy zřetelně odlišeny

Takto by to ve výsledku mělo vypadat. Vidíte, že v rozích sláma není, stejně tak v předělu boxů. Lze i odlišit barvu použité a čisté slámy. Do tohoto boxu bylo následně dovezeno ještě malé množství slámy, takto je jen pro účely tohoto článku. Dobře se totiž na této fotce demonstruje poslední věc. Nechávejte prosím minimálně metr a půl čistého prostoru (bez podestýlky) od vchodu boxu ke hraně slámy. Když koně pochodují ven a dovnitř, tahají podestýlku na kopytech. Tímto jednoduchým úkonem zapříčiníme to, že podestýlka z kopyt odpadne v čistém prostoru a koně nám ji neroztahají po celém přístřešku.

Pokud budete trpěliví, časem vám kydání zabere zhruba 10 minut na jeden box. Všichni jsme se to naučili, vy nebudete jiní. :) Upřímně doufám, že první teoretický článek byl dostatečně srozumitelný, na případné otázky ráda odpovím osobně či v komentáři. Mějte se krásně, ať vám koně jdou a prosím n e p o u ž í v e j t e HRÁBĚ!

A.