Výuka jízdy a péče o koně

Provedeme Vás koňským světem, vítejte!

Aktuální dění na Farmě

Přihlašování na kroužky 2023/24

13.8.2023

Prázdniny už jsou za svou půlkou a protože občas někdo píšete, že máte zájem, můžete se přihlásit, od 4.9 začínáme, viz sekce služby, kroužek, více info dole, je černý rámeček a on line přihláška. Budeme se těšit na nové děti.


Aktivity s využitím koní (AVK) - obor hiporehabilitace, metoda speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí urtčeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. Pokud máte takové lidičky kolem sebe nebo máte pocit, že mezi ně patříte, přijďte!!! V rámci této služby jsme schopni a ochotni přijet s našimi koníky za Vámi s vlastním přepravníkem pro dva koně. 31.7.2019