Vnitřní pravidla provozovatele Farma pod Mniší Horou

Vložte svůj text...

Tyto pravidla se v průběhu roku mohou měnit. V případě změny je provozovatel na tuto skutečnost povinen upozornit prostřednictvím svých médií a to na Facebooku, Messengeru. Tyto pravidla jsou uveřejněna na www.jezdcuvpruvodce.cz:

1) Jezdecký kroužek

1. Vzniká při odeslání online přihlášky a zaniká po odeslání e-mailu: info@farma-mnisihora.cz a sdělením této skutečnosti na tel.: 604 200 021.

2. Kroužek probíhá dle domluv, ale především od Po-Pá mezi 15:00-18:00 hod. a víkendy v So mezi 9:00-12 hod. (o víkendu jsou to především náhrady).

3. Cena Jezdecký kroužek je ve výši 2 000,-kč vždy nejpozději do 10. dne v daném měsíci. Možné předplatit si více lekcí cena jedné 500,-kč/lekce. Na číslo účtu: 2300912975/2010 či k rukám pověřené osoby.

4. Cena za lekce se nevrací pouze se nahrazuje. V případě nedostatečné omluvy propadá. Za včasnou omluvu je bráno: omluva nejpozději do 21 hod. předcházejícího dne lekce na tel.: 604 200 021, e-mail: info@farma-mnisihora.cz.


2) Jezdecký klub

1. Vzniká při odeslání online přihlášky a zaniká po odeslání e-mailu: info@farma-mnisihora.cz a sdělením této skutečnosti na tel.: 604 200 021.

2. Při vstupu do klubu je zároveň uchazeč registrován pod Českou Jezdeckou Federací dále jen ČJF.

3. Klub probíhá dle domluv, ale především od Po-Pá mezi 15:00-18:00 hod. a víkendy od 7:30. Přesné časové rozhraní je individuální.

4. Člen je povinen docházet 2x v týdnu mezi Po-Pá a splnit službu 4x v daném měsíci So 5hod. a Ne 5hod., 7:30-12:30, dle domluvy může i jiný den, počet hodin je 20 tedy za měsíc

5. V případě více odpracovaných hodin mohou členové hodiny proměnit za výcvik či vyjížďku.

Platné od 1.1.2023